Υπηρεσίες

Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες  above & below the line, marketing και public relation, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Πολιτική επικοινωνία

Η πολιτική επικοινωνία σήμερα, απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό με βαθιά γνώση  του αντικειμένου, η εμπειρία και η...


Category: Services

Διαχείρισης Δημοσίων υποθέσεων

Καθώς οι επιχειρήσεις & οι οργανισμοί προσαρμόζονται στις νέες οικονομικές πραγματικότητες και σε ένα πιο...


Category: Services

ΜΜΕ

  Τα ΜΜΕ είναι το αποτελεσματικότερο μέσο μεταβίβασης μηνυμάτων σε σχέση με κάθε άλλο επικοινωνιακό εργαλείο. Η...


Category: Services

Εταιρική επικοινωνία

Εταιρική επικοινωνία είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στη διαχείριση και την ενορχήστρωση όλων των...


Category: Services

Digital Mix Marketing

SEO / Search Engine Optimization

Social Media Management

Γραφιστικές Εφαρμογές

graphics design touchsuccess

Touchsuccess Communications Development...
Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

Δημιουργούμε νέα "μονοπάτια" στην ολοκληρωμένη επικοινωνία!

Τελευταία Έργα

Τελευταία ολοκληρωμένα έργα πελατών μας!

Έχετε απορίες ή χρειάζεστε διευκρινήσεις;


Εγγραφή Newslleter