Εταιρική επικοινωνία

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Εταιρική επικοινωνία είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στη διαχείριση και την ενορχήστρωση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών επικοινωνιών με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκής άποψης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Είναι τα μηνύματα που εκδίδονται από ένα εταιρικό οργανισμό, φορέα ή ίδρυμα προς το κοινό του, όπως είναι οι εργαζόμενοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους συνεργάτες του δικτύου του  και το ευρύ κοινό. 

Στόχος είναι να επικοινωνήθει το μήνυμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς , να μεταδώσει τη συνοχή , την αξιοπιστία και την ηθική .

Η εταιρική επικοινωνία βοηθάει τους οργανισμούς να εξηγήσουν την αποστολή τους, συνδυάζουν το Όραμα και τις αξίες, του οργανισμού, σε ένα συνεκτικό μήνυμα στους ενδιαφερόμενους. Η έννοια της εταιρικής επικοινωνίας θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια ολοκληρωμένη δομή επικοινωνιών που θα συνδέει τα ενδιαφερόμενα μέρη..

Η εταιρική επικοινωνία περιλαμβάνει:

  • Ανάπτυξη Εταιρικής Στρατηγικής
  • Εταιρική φήμη
  • Διαχείριση κρίσεων
  • Ανάπτυξη Στρατηγικής για την ενδυνάμωση της εικόνας των στελεχών
  • Εσωτερική Επικοινωνία
  • Στρατηγική και διαχείριση καμπάνιας
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • Ολοκληρωμένη Επικοινωνία - Μάρκετινγκ

 

Εγγραφή Newslleter